Socialt

Et af kendetegnene for klubbens aktiviteter er det omfattende sociale samvær, som sættes højt af mange.

  • Fælles skakrejser til udlandet
  • “Gule-ærter aften” sidste fredag i november
  • Juleafslutning i december
  • Nytårsfrokost i starten af januar
  • Forårsafslutning med udflugt til f.eks. Lille Vildmose og Kalø Slotsruin