Historie og tradition

Randers Skakklub er en sammenlægning af randersklubberne Randers Skakklub og Skakklubben Rokaden.

Randers Skakklub er landets næst-ældste skakklub, idet der afholdtes stiftende generalforsamling d. 23. oktober 1890.

Skakklubben Rokaden var selv en sammenlægning af klubberne Skakklubben af 1946, der brød ud fra Randers Skakklub i 1946 og Tårnet Skakklub, den tidligere arbejderskakklub.

Mange gode skakspillere har i tidens løb været medlem af Randers Skakklub. Nævnes kan bl.a. den tidligere danmarksmester Bo Jacobsen samt afdøde Mogens Christensen, som var International Mester i korrespondanceskak.

Randers Skakklub har gennem årene stået som arrangør af forskellige turneringer. Af dem kan nævnes L. Rasmussens mindeturneringer i 1970 og 1973. Zoneturneringen kom til i 1982, i halvfemserne stod klubben for DM to gange og de seneste år har DM for seniorer været afholdt to gange i Helligåndshuset med Randers Skakklub som arrangør.

Ligeledes har Randers Skakklub en lang tradition for at deltage i de bedste rækker indenfor holdskak i Dansk Union. Den største bedrift i klubbens historie blev vundet i 1958, hvor klubben vandt provinsmesterskabet.

Fra efteråret 1962 blev der oprettet en landsdækkende divisionsturnering med 42 hold. Randers Skakklub blev helt naturligt placeret i 2. division og har derefter i hele divisionsturneringens levetid, undtagen i et år, deltaget i turneringen. Klubben er for tiden placeret i 2. division.

I tiden før computerne for alvor gjorde sit indtog i skakverdenen, dengang korrespondanceskak stadigt kunne afholdes troværdigt i organiseret regi, befandt Randers Skakklub sig i en del år i Divisionsturneringen i denne disciplin og lykkedes med at blive Danmarksmester to gange. Også på det individuelle niveau har klubben fostret en Danmarksmester i K-skak, en vinder af Pokalturneringen i K-skak og haft deltagere i landsholdsklassen.

(se resultater med hvem, hvad, hvor og hvornår i historik)