GDPR

Brug af persondata i Randers Skakklub.

1. Ved indmeldelse i Randers Skakklub/Dansk Skak Union (DSU) vil følgende almindelige personoplysninger skulle oplyses: Navn, Adresse, By, Telefonnummer, e-mail og fødselsdato (f.eks. 241299)

2. De i punkt 1 nævnte oplysninger opbevares i en database, der kun er tilgængelig for de medlemmer i klubben der har behov for dem for at udføre deres funktioner i form af nyhedsbreve til foreningens medlemmer, opkrævning af kontingent og kontakt til foreningens medlemmer i forbindelse med klubbens aktiviteter.

3. De i punkt 1 nævnte oplysninger anvendes ved indmeldelse i DSU og opbevares i DSUs medlemskartotek. For at få mere at vide om, hvorledes DSU anvender gemte persondata besøg DSUs hjemmeside www.skak.dk.

4. Randers skakklub offentliggør på klubbens hjemmeside resultater fra turneringer, hvori klubbens medlemmer deltager. Persondata kan forekomme og billeder af medlemmer i skakrelevante situationer kan forekomme.

5. Randers Skakklub er ved den siddende bestyrelse ansvarlig for de opbevarede og behandlede persondata.

6. Henvendelser vedrørende sletning, berigtigelse, udlevering af egne data mv. bedes rettet til enten klubbens formand eller den dataansvarlige.

7. Ved udmeldelse af klubben flyttes udmeldte medlemmers data til anden database der kun bruges til statistiske formål. Disse data er ikke tilgængelige for andre end klubbens dataansvarlige. Ingen statistikker udarbejdet fra disse data kan bruge til at genskabe de oprindelige data.