Generalforsamling den 26 april

Der er indkaldt til ordinær generalforsamling tirsdag den 26. april 2022 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Invitation med dagsorden er rundsendt til klubbens medlemmer. Ligeledes er regnskabet for 2021.

Tilmelding til generalforsamlingen må gerne ske til Leo – enten i klubben eller på mail: leo@starup.dk