Om os

Lidt baggrund om Randers Skakklub

Randers Skakklub er blandt landets �ldste klubber, idet der afholdtes stiftende generalforsamling d. 23. oktober 1890.

Mange gode skakspillere har i tidens l�b v�ret medlem af Randers Skakklub. N�vnes kan bl.a. den tidligere danmarksmester Bo Jacobsen samt afd�de Mogens Christensen, som var International Mester i korrespondanceskak.

Den st�rste holdbedrift i klubbens historie blev vundet i 1958, hvor klubben vandt provinsmesterskabet. I de indledende kampe i hovedkredsen vandt klubben bl.a. over provinsmesteren fra �ret f�r – Nordre. Finalekampen blev spillet mellem vinderne af de syv provinshovedkredse og Randers Skakklub vandt med 4� point i 6 partier med Herning og Vordingborg p� efterf�lgende pladser.

Fra efter�ret 1962 blev der oprettet en landsd�kkende divisionsturnering med 42 hold. Randers Skakklub blev helt naturligt placeret i 2. division og har derefter i hele divisionsturneringens 41-�rige levetid deltaget i turneringen. Klubben er p� tiden placeret i tredje division.

Randers Skakklub deltager i hovedkredsturneringen med et 8-mands hold i A-r�kken. Desuden har klubben s�dvanligvis deltaget med et 5-mands hold, men i s�sonen 2002/2003 var det ikke muligt at stille med et tredjehold.

Rander Skakklub har i en del �r deltaget i Divisionsturneringen i korrespondanceskak og her v�ret Danmarksmester to gange. F�rste gang i 1980 med Finn Thorsen, Oluf �e, Svend Aage Madsen og Leo Steffensen p� holdet. Anden gang klubben blev Danmarksmester spillede Arne Christiansen, Finn Thorsen, Oluf �e og Svens Aage Madsen p� holdet. Disse spillere har i mange �r udgjort rygraden p� klubbens 1. hold i divisionsturneringen i n�rskak.

Af de nuv�rende medlemmer kan n�vnes Hans Tanggaard med et Danmarksmesterskab i korrespondanceskak ligesom b�de Svend Aage Madsen og Oluf �e har deltaget i landsholdklassen. Oluf �e har vundet Pokalturneringen i korrespondanceskak.

Randers Skakklub har gennem de seneste �rtier v�ret arrang�r af forskellige turneringer. Et par af de f�rste var L. Rasmussens mindeturneringer i 1970 og 1972. Senere kom Zoneturneringen til i 1982 og i halvfemserne har klubben st�et for DM to gange.

Randers Skakklubs skakaktiviteter

Klubturneringen spilles fra generalforsamlingen midt i august frem til jul i alle mod alle gruppe. For�rsturneringen efter nytår spiller alle deltagere i een stor gruppe.

Sammen med Randers bys øvrige klubber arrangeres hver år i maj en fælles Randersturnering.

Randers Skakklub medlemmer deltager i koordinerede turneringer rund omkring – herunder bl.a. danmarksmesterskabet i påsken.

Randers Skakklubs mere sociale arrangementer

Et af kendetegnene for klubbens aktiviteter er det omfattende sociale samvær, som sættes højt af mange. Fra sæsonen 2002/2003 omfattede dette program følgende:

  • week-end tur i sommerhus i september
  • divisionsholdets opstartdag for den nye turnering i oktober
  • “Gule-ærter aften” sidste fredag i november
  • juleafslutning i december
  • nyt�rsfrokost i starten af januar
  • for�rsafslutning med skak og kultur i form af et besøg i Randers Regnskov

Randers Skakklub økonomi

Randers Skakklub har en så god økonomi, at klubben både kan fastholde et meget lavt kontingent og samtidig støtte både de skaklige og de mere socialt prægede arrangementer i