Historie

Lidt baggrund om Randers Skakklub

Randers Skakklub er blandt landets �ldste klubber, idet der afholdtes stiftende generalforsamling d. 23. oktober 1890.

Mange gode skakspillere har i tidens l�b v�ret medlem af Randers Skakklub. N�vnes kan bl.a. den tidligere danmarksmester Bo Jacobsen samt afd�de Mogens Christensen, som var International Mester i korrespondanceskak.

Den st�rste holdbedrift i klubbens historie blev vundet i 1958, hvor klubben vandt provinsmesterskabet. I de indledende kampe i hovedkredsen vandt klubben bl.a. over provinsmesteren fra �ret f�r – Nordre. Finalekampen blev spillet mellem vinderne af de syv provinshovedkredse og Randers Skakklub vandt med 4� point i 6 partier med Herning og Vordingborg p� efterf�lgende pladser.

Fra efter�ret 1962 blev der oprettet en landsd�kkende divisionsturnering med 42 hold. Randers Skakklub blev helt naturligt placeret i 2. division og har derefter i hele divisionsturneringens 41-�rige levetid deltaget i turneringen. Klubben er p� tiden placeret i tredje division.

Randers Skakklub deltager i hovedkredsturneringen med et 8-mands hold i A-r�kken. Desuden har klubben s�dvanligvis deltaget med et 5-mands hold, men i s�sonen 2002/2003 var det ikke muligt at stille med et tredjehold.

Rander Skakklub har i en del �r deltaget i Divisionsturneringen i korrespondanceskak og her v�ret Danmarksmester to gange. F�rste gang i 1980 med Finn Thorsen, Oluf �e, Svend Aage Madsen og Leo Steffensen p� holdet. Anden gang klubben blev Danmarksmester spillede Arne Christiansen, Finn Thorsen, Oluf �e og Svens Aage Madsen p� holdet. Disse spillere har i mange �r udgjort rygraden p� klubbens 1. hold i divisionsturneringen i n�rskak.

Af de nuv�rende medlemmer kan n�vnes Hans Tanggaard med et Danmarksmesterskab i korrespondanceskak ligesom b�de Svend Aage Madsen og Oluf �e har deltaget i landsholdklassen. Oluf �e har vundet Pokalturneringen i korrespondanceskak.

Randers Skakklub har gennem de seneste �rtier v�ret arrang�r af forskellige turneringer. Et par af de f�rste var L. Rasmussens mindeturneringer i 1970 og 1972. Senere kom Zoneturneringen til i 1982 og i halvfemserne har klubben st�et for DM to gange.

Randers Skakklubs skakaktiviteter

Klubturneringen spilles fra generalforsamlingen midt i august frem til jul i alle mod alle gruppe. For�rsturneringen efter nyt�r spiller alle deltagere i een stor gruppe.

Sammen med Randers bys �vrige klubber arrangeres hver �r i maj en f�lles Randersturnering.

Randers Skakklub medlemmer deltager i koordinerede turneringer rund omkring – herunder bl.a. danmarksmesterskabet i p�sken.

Randers Skakklubs mere sociale arrangementer

Et af kendetegnene for klubbens aktiviteter er det omfattende sociale samv�r, som s�ttes h�jt af mange. Fra s�sonen 2002/2003 omfattede dette program f�lgende:

  • week-end tur i sommerhus i september
  • divisionsholdets opstartdag for den nye turnering i oktober
  • “Gule-�rter aften” sidste fredag i november
  • juleafslutning i december
  • nyt�rsfrokost i starten af januar
  • for�rsafslutning med skak og kultur i form af et bes�g i Randers Regnskov

Randers Skakklub �konomi

Randers Skakklub har en s� god �konomi, at klubben b�de kan fastholde et meget lavt kontingent og samtidig st�tte b�de de skaklige og de mere socialt pr�gede arrangementer i klubben.